Espai Natural

La conservació dels espais naturals és fonamental per al manteniment de la diversitat biològica, la geodiversitat i els recursos naturals. És important que aquests espais es trobin en un estat de conservació favorable que els permeti complir amb les seves funcions en el medi natural i prestar els serveis que la societat els requereix per contribuir al benestar humà.

Des del cicle de l'aigua fins a la diversitat d'aliments i materials que consumim, depenen directament dels nostres espais naturals i del seu estat de conservació. Els espais naturals compleixen funcions com ara el suport i la regulació de cicles i processos naturals necessaris per al desenvolupament de la vida, el subministrament dels recursos naturals i els serveis socioambientals que repercuteixen directament en la societat.

Respecte al medi

L'organització de la Trencacims vetlla juntament amb gestos del Parc Natural dels Ports, per protegir tant com la flora com la fauna del mateix parc. Així que la seva missió és identificar els riscos inherents en l’esdeveniment i proposar accions concretes per minimitzar el impacte de la prova en el medi.

Per tal d’arribar a punts concrets de pas de la marató i la marxa, de la manera més amena i econòmica, aconsellem que compartiu el transport. Compartir el cotxe no és sinònim d’obligacions i de rigidesa, ben organitzat, pot representar una molt bona alternativa. En la mateixa població hi haurà una senyalització especial per indicar el millors llocs per estacionar el vehicle i per fer un seguiment de la prova.

Els corredors hauran de portar el seu recipient per poder-se servir les begudes dels avituallaments.

Aquesta mesura permet reduir uns 10.000 vasos d’un sol us. Tots els residus que es generin durant la carrera s’hauran de guardar en una bossa. En cada avituallament es podrà buidar en les escombraries del propi avituallament. No deixeu paper higiènic en el recorregut. Utilitzeu bosses per la recollida de deixalles. Intenteu utilitzar piles recarregables, si no es possible, no abandoneu les piles gastades, hi haurà contenidors especials en els avituallaments.