CAPITOL I:
Disposicions generals

Article 1. Objecte i identificació.

1.- Aquest reglament té per objecte regular els aspectes essencials de la 6a edició de la Trencacims Paüls.

2.- Trencacims Paüls es tracta d’un esdeveniment que consta de 3 modalitats. L’esdeveniment es realitzarà a la localitat de Paüls, el dies 14 i 15 d’abril de 2018, organitzat pel Centre Excursionista Trencacims, amb la col·laboració de l’ajuntament de Paüls.

Article 2. Acceptació reglament

1.- Les diferents proves estan obertes a tothom que accepti aquest reglament, sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. Es permetrà la inscripció i/o participació als corredors que hagin complit la edat de 16 anys a la marxa i de 18 anys a la mitja marató i a la Ultramarató.

2.- Els participants declaren estar preparats per a realitzar qualsevol de les proves i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. El participant eximirà i no responsabilitzarà a l’Organització d’aquestes proves de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió i el fet de participar-hi implica l’acceptació d’aquest Reglament.

3.- L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament o suspendre la prova, davant d’una eventualitat o causa de força major. Les modificacions seran degudament comunicades als participants.

4.- Tots els corredors renuncien expressament al seu dret d’imatge durant la prova, i renuncien a tot recurs contra l’organització per la utilització d’aquesta imatge. L’organització podrà autoritzar als mitjans de comunicació a utilitzar aquesta imatge mitjançant una acreditació o llicència. Tota comunicació sobre l’esdeveniment o la utilització d’imatges del mateix haurà de realitzar respectant el nom d’aquest esdeveniment, de les marques registrades i amb l’autorització de l’organització. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de la prova, així com l’explotació audiovisual i periodística de la competició. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

Article 3. Ètica i valors.

1.- La Trencacims es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i organització

2.- Responsabilitat ecològica: no abandonar cap tipus de deixalla a la natura i utilitzar els contenidors posats a tal efecte; respectar la flora i fauna seguint estrictament el recorregut senyalitzat sense utilitzar cap tipus de drecera. La organització utilitzarà, sempre que sigui possible, material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva de la deixalla. El marcat de les proves es realitzarà amb material respectuós amb el medi ambient i que es recollirà en el mateix dia de les proves.

3.- La solidaritat, el respecte dels corredors, els voluntaris, els patrocinadors i del públic són elements primordials de la Trencacims.

CAPITOL II:
Dades tècniques

Article 1. Descripció de les proves.

1.- Marxa popular: consta d’un recorregut de 13 km amb un desnivell de 720 m+. La sortida de la prova es pendrà el 15 d’abril de 2018 a les 9:00. No es disposa de temps límit per realitzar-la.

2.- Mitja Marató: consta d’un recorregut de 23 km amb un desnivell de 1.932 m+. La sortida de la prova es pendrà el 15 d’abril de 2018 a les 8:30.

3.- Ultramarató: consta d’un recorregut de 50 km amb un desnivell de 4.400 m+. La sortida de la prova es pendrà el 14 d’abril de 2018 a les 6:30. Es disposa de 13 h per realitzar la prova.

Article 2. Avituallaments

1.- Es disposaran 9 punts d’avituallament en la Ultramarató, 6 punts d’avituallament en la mitja marató i 3 punts d’avituallament en la marxa popular, més el de meta. En aquets punts s’oferirà als participants productes energètics, aigua, fruita, barres i begudes energètiques, menja calòric, etc.

2.- Per evitar un excessiu ús de gots de plàstic cada corredor haurà de portar el seu propi. Hi haurà punts d’escombraries a la sortida de cada avituallament, qualsevol corredor que tiri escombraries al recorregut serà desqualificat.

Article 3. Controls de pas

1.- Marxa popular: en el desenvolupament de la prova no es disposen punts de control.

2.- Mitja marató: en el desenvolupament de la prova l’organització ha disposat 4 punts de control sent obligatori el pas pels mateixos on sí efectuaran el dels controls de pas reglamentaris.

3.- Ultramarató: en el desenvolupament de la prova l’organització ha disposat 6 punts de control sent obligatori el pas pels mateixos on sí efectuaran el dels controls de pas reglamentaris.

4.- L’organització establirà quants controls de pas sorpresa estimi oportú al llarg del recorregut. Tot aquell corredor que no efectuï el pas pels mateixos serà desqualificat automàticament de la prova .

Article 4. Talls horaris

1.- Marxa popular: en el desenvolupament de la prova no es disposen de talls horaris.

2.- Mitja marató: en el desenvolupament de la prova es realitzarà un tall horari de 3h al Coll de la Gilaberta, km 11’8.

3.- Ultramarató: en el desenvolupament de la prova es disposen de dos talls horaris més el de meta:

Tall horari 1, Sant Roc: km 26’5, temps de tall 6h30min

Tall horari 2, Mas del Castillo: km 39’2, temps de tall 10h30min

Tall horari 3, Meta: km 50, temps de tall 13h

4.- Tot aquell corredor que no superi els talls de pas tindrà que fer el lliurament del dorsal en el lloc de control més proper i abandonar la prova atenent les indicacions dels membres de l’Organització. En cas de continuar en cursa, serà sota la seva responsabilitat, entenent que queda fora de la prova, amb les conseqüències que suposa.

5.- La organització té prevista la participació de dos corredors que actuaran com tancament de carrera.

CAPITOL III:
Funcionament

Article 1. Inscripcions

1.- L’organització entén que la signatura del formulari d’inscripció per part del participant significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.

2.- L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.

3.- Tots els corredors hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME o altres federacions adscrites a la UIAA, en vigor i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició i que cobreixi la zona on es disputa la prova. En cas de no disposar de llicència federativa, el participant té l’obligació de contractar-la amb un cost de 5 €

4.- La inscripció serà limitada a 300 participants en ultramarató, 250 participants en mitja marató i 200 en marxa. L’organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants.

5.- El termini d’inscripció es compren entre el dia 1 de desembre de 2017 a les 12:00h fins al 31 de març de 2018 a les 18:00 en cas de l’ultramarató i fins al 5 d’abril de 2018 per la mitja marató i la marxa.

6.- Les tarifes d’inscripció seran les següents:

Marxa popular: del 01/12/2017 al 15/01/2018: 10€, del 16/01/2018 al 05/04/2017: 15€

Mitja marató: del 01/12/2017 al 15/01/2018: 20€, del 16/01/2018 al 05/04/2018: 25€

Ultramarató: del 01/12/2017 al 15/01/2018: 45€, del 16/01/2018 al 15/03/2018: 50€, del 16/03/2018 al 31/03/2018: 65€

7.- El pagament és a l’empresa Cronoexagon

8.- El preu de la inscripció inclou:

Tenir accés a tots els avituallaments establerts per l’organització.

Assistència sanitària durant el transcurs de la prova i a l’arribada a meta.

Dutxes i massatges a les zones habilitades.

Bossa del corredor.

Poder optar als trofeus i els premis en metàl·lic oferts per l’organització .

Assegurança d’accidents individual contractada per l’organització.

Servei de guarda-roba a meta .

9.- D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollides en el formulari d’inscripció seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors de la Trencacims Paüls, amb fins exclusius de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant correu electrònic a trencacimspauls@gmail.com.

10.- NO S’EFECTUARÀ CAP TIPUS DE DEVOLUCIÓ SENSE LA SEVA CORRESPONENT ASSEGURANÇA, QUE ES PODRÀ CONTRACTAR PER 5€ AL MOMENT DE FORMALITZAR L’INSCRIPCIÓ, L’IMPORT DE L’ASSEGURANÇA NO ÉS REEMBOLSABLE.

11.- NOMÉS S’EFECTUARÀN DEVOLUCIONS FINS A 15 DIES ABANS DE LA PROVA, EN CAP CAS PASSAT AQUEST TERMINI (FINS EL 30/03/2018).

Article 2. Recollida de dorsals

1.-  El repartiment de dorsals s’efectuarà el dia 13 d’abril de 17:00 a 20:30 per a les tres modalitats. El dia 14 d’abril de 5:00 a 6:00 per a la Ultramarató, de 17:00 a 19:30 per a la mitja marató i la marxa popular. El dia 15 d’abril de 7:00 a 8:15 per a la mitja marató i de 7:00 a 8:45 per a la marxa popular.

2.- És obligatori ensenyar el DNI i la llicència federativa en vigor, en cas de tenir-ne, a l’hora de recollir el dorsal.

3.- Juntament al dorsal serà lliurada la bossa dels corredors

Article 3. Obligacions dels participants

1.- Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible, sense doblegar ni retallar, per tal de validar els temps de pas i de meta.

2.- Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de l’esdeveniment. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor pot ser desqualificat de la prova.

3.- Tots els participants tenen l’obligació d’assistir u de comunicar al control proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.

4.- Qualsevol corredor podrà retirar-se sempre que ho desitgi, havent de comunicar-ho a l’organització a traves del control més proper al lloc de la retirada o al personal qualificat de l’Organització i lliurant el dorsal. A partir d’aquest moment, quedarà fora de la competició i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada. L’organització ho traslladarà als punts establerts, al més aviar possible.

5.- L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà totes les escombraries que pugui generar el pas dels participants.

6.- Tots els corredors hauran de dur el material obligatori per a realitzar la prova.

Article 4. Penalitzacions o desqualificacions.

1.- A continuació es mostra un llistat de les accions que provoquen una desqualificació de la prova:

No passar un punt de control o no fixar

Sortir del recorregut marcat

Acompanyament per altres persones durant el recorregut

Rebre ajuda externa fora dels punts d’avituallament i control de pas

Tirar deixalles o envoltoris

No passar control de material obligatori

Acompanyament per un animal

No portar tot el material obligatori durant el transcurs de la prova

Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

No assistència d’una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia, …)

Demanar ajuda sense necessitar-la

Anar sense dorsal

2.- A continuació es mostra un llistat de les accions que provoquen una penalització de la prova:

No respectar a organització, voluntaris, corredors, etc. (30 min)

Article 4. Material obligatori.

1.- L’organització recomana una bona planificació del material de la carrera en funció de les capacitats del corredor, la previsió meteorològica, l’estimació del temps de carrera i altres variables que puguin condicionar la seguretat del corredor. Cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i dificultat de la prova, que  en el cas de la ultramarató, pot desenvolupar-se en part de nit, sota possibles condicions climàtiques de calor o fred, pluja i vent. Per tant, ha de preveure que la seva indumentària, calçat, així com les condicions físiques necessàries , siguin les més apropiades per a realitzar la prova. Tots els participants estan obligats a portar el següent material, el qual serà verificat en la sortida i pot ser verificat de nou en qualsevol altre punt de la cursa.

2.- L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat . En aquest cas , aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través del web o per correu electrònic.

3.- Marxa popular: no serà necessari disposar de material obligatori.

4.- Mitja marató: no serà necessari disposar de material obligatori.

5.- Ultramarató: per poder prendre part de la sortida serà obligatori portar el següent material (Hi haurà control exhaustiu 20 minuts avanç de la sortida):

Got o recipient de plàstic (no hi haurà gots als avituallaments)

Vena elàstica, mín. 80 x 3 cm

Manta tèrmica, mín. 210 x 140 cm

Menjar calòric

Reserva d’aigua 0,5 L

Paravent

Llum frontal

Telèfon mòbil

Article 5. Material recomanable.

1.- A continuació es presenta un llistat de material recomanabe per realitzar qualsevol de les modalitats:

Xiulet

Samarreta tèrmica de màniga llarga o maniguets

Calçat adequat

Ulleres de sol

Telèfon mòbil

Motxilla o ronyonera

Recipient per a líquid

Article 5. Seguretat.

1.- El recorregut estarà marcat per l’organització amb cinta plàstica de color viu , banderoles , paletes indicadores i altres elements de senyalització ubicats a intervals regulars depenent de la tipologia del terreny i dels camins , i és responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

2.- Si no veus les balises retrocedeix , i busca de nou les senyals.

3.- Els trams del recorregut que discorrin per carreteres o carrers de poblacions no estaran tallats al trànsit rodat, havent de atenir els participants a les normes generals de Trànsit o ha les indicacions de l’organització. Serà obligatori creuar les carreteres pels passos de vianants o llocs habilitats per a l’ocasió i degudament senyalitzats. Serà obligatori seguir l’itinerari marcat , així com passar per tots els controls de pas establerts.

4.- L’organització disposarà de serveis de socors i salvament en els punts de trobada més estratègics del recorregut. Així mateix, oferirà en meta serveis de massatge, dutxes, lavabo i atenció mèdica de primers auxilis pera els esportistes que tinguessin alguna necessitat excepcional.

5.- L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova.

6.- L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes de força major. Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert.

7.- Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

8.- Si la prova es tingués d’interrompre i suspendre en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim control realitzat .

9.- L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels que puguin ocasionar a altri.

10.- Cada participant ha d’estar obligatòriament en possessió d’una assegurança individual d’accident que cobreixi les despeses eventuals de rescat i evacuació. Aquesta assegurança ha de ser l’inclòs en la llicència federativa o el contractat a tracés de l’Organització en el moment de la inscripció. Cada participant pot a més disposar d’altres assegurances privades al seu càrrec.

Article 6. Premis i categories

1.- Categories: Independentment de les normes de cada cursa, a la Ultramarató i a la mitja marató s’estableixen les següents categories:

Sènior dones: per a participants d’entre 18 i 40 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 18 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 40 anys.

Veterà dones: per a participants d’entre 40 i 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 40 anys i que el 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 50 anys.

Màster dones: a partir de 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 50 o més anys.

Absoluta dones: formen part d’aquesta categoria totes les participants dones de les categories anteriors.

Sènior homes: per a participants d’entre 18 i 40 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 18 anys i que el 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 40 anys.

Veterà homes: per a participants d’entre 40 i 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 40 anys i que el 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 50 anys.

Màster homes: a partir de 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 50 o més anys.

Absoluta homes: Formen part d’aquesta categoria tots els participants homes de les categories anteriors.

2.- Es lliuraran els següents trofeus:

Marxa popular: rebran trofeu els tres primers atletes masculins i femenins absoluts, a més a més del primer corredor local masculí i femení

Mitja marató: rebran trofeu els tres primers atletes masculins i femenins absoluts i els tres primers atles per categories masculins i femenines, a més a més del primer corredor local masculí i femení.

Ultramarató: rebran trofeu els tres primers atletes masculins i femenins absoluts i els tres primers atles per categories masculins i femenines, a més a més del primer corredor local masculí i femení. La Trencacims Paüls es tracta del campionat de llarga distancia de les Terres de l’Ebre, així que rebran trofeu els 3 primers atletes masculins i femenins nascuts a les Terres de l’Ebre, i així ho indiqui en el seu document nacional d’identitat.

3.- Tots els participants que assoliran el repte de supera la prova de Ultramarató rebran una medalla que els atorgarà el mèrit de ser finisher la Trencacims Paüls.

4.- Premi en metàl·lic per als 3 primers classificats absoluts masculins i femenins de la Ultramarató, 300, 200 i 100 euros respectivament.

5.- Els trofeus atorgats no seran acumulables, és a dir, un o una participant només tindrà dret a l’obtenció d’un trofeu.

Article 7. Reclamacions

1.- Es podran presentar reclamacions a la organització de la prova fins 2 hores després del lliurament de premis.

2.- Per reclamacions posteriors, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de la prova. Les reclamacions s’hauran de presentar a qualsevol membre de la organització, fent constar, com a mínim, la següent informació:

Dades del reclamant: nom de la persona que la realitzat amb DNI.

Dades del/s esportista/es afectat/s, nº dorsal.

Fets que s’al·leguen.

3.- La reclamació s’ha de presentar via correu electrònic a trencacimspauls@gmail.com.